Wie zijn wij

 
Vanuit mijn werkervaring in het veld weet ik dat de echte deskundigheid in de scholen zit; mijn advisering is dan ook meer gericht op het helpen verhelderen van vraagstukken. Niet op het geven van oplossingen die men ook zelf kan bedenken. Leidinggeven in het onderwijs vraagt van leidinggevenden moed, buiten kaders kunnen denken en wijsheid. T.o.v. zijn medewerkers moet de leidinggevende in staat zijn aan te geven waar hij staat en anderen kunnen uitdagen-ook op hem-constructief kritisch te zijn.

Mijn werk kenmerkt zich door een creatieve, soms confronterende maar altijd zeer betrokken aanpak om leidinggevenden uit te dagen te werken aan hun groei. Ik doe dat pragmatisch, niet zweverig, niet vrijblijvend, persoonlijk en steeds gericht op langdurige effecten. In mijn advieswerk vervul ik de volgende rollen: vragensteller, meedenker, advocaat van de duivel, counselor, provocator en critical friend.

De eigen ontwikkeling en de eigen keuze van de mensen waarmee ik werk, staat centraal. Zelf actief handelen in de werksituatie, willen reflecteren op de eigen schoolpraktijk, eigen overtuigingen tegen het licht willen houden, zelf (praktijk) onderzoek doen en daaruit conclusies trekken voor het eigen professioneel handelen krijgen veel aandacht.

De effectiviteit van de leidinggevende is afhankelijk van zijn persoon en van de context waarin hij zijn werkzaamheden uitvoert; om die reden leveren wij maatwerk in onze diensten: training, coaching, actieonderzoek, advies. Wij stemmen af op wat gewenst en nodig is in het proces van schoolontwikkeling.

Wij houden het uiteíndelijke doel steeds voor ogen: een leeromgeving creëren die voor alle betrokkenen uitdagend en veilig is, zodat ieders kwaliteiten goed tot hun recht komen.

Ervaring  zie cv
Vanuit mijn ervaring als onderwijspsycholoog  maar ook als docente in het vo, hbo en wo en als adviseur beschik ik over een uitgebreid scala aan tools. Die kan ik flexibel inzetten om bijeenkomsten en begeleidingstrajecten persoonsgericht vorm te geven, zodat degenen met wie  ik werk kunnen groeien, authentiek durven zijn en verleid worden vanuit hun eigen passie te werken.