Publicaties

 

Beers, R.H. en B.Bonnier (2013) HR-beleid en leraar 2020 Netwerk OnderwijsInclusief

Beers, R.H. (2012) Ander speelveld,  zelfde werk. Essay in: Rechtvaardig onderwijs. Redactie: Gijs Verbeek en Ben Smit. Boom Lemma, Den Haag

Beers, R.H., R.Berkers, K. Kreijns, H.Wassink (2012) Digitaal leren moet je leren, ICT-ontwikkeling in teams op SG Were Di.  Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Ponte, P. en R.H. Beers (1996) Dialoog en samenwerking. Actieonderzoek binnen een post-HBO opleiding, in „Vernieuwing van leraarschap en lerarenopleiding‟, Leuven.

Ponte, P. en R.H. Beers (1996) Actieonderzoek als opleidingsstrategie binnen post-initieel onderwijs:een illustratie, in VELON, 17e jaargang, jan.feb. 1996.

Beers, R.H., A. de Hoop, I.Oudkerk Pool (1995) Modulair Opleiden, Praktijkverdiepingsboek 2, Amersfoort.

Beers, R.H., A. de Hoop, I. Oudkerk Pool (1995) Modulair Opleiden, Docentenhandleiding bij Praktijkverdiepingsboek 2, Amersfoort.

Beers, R.H. (1994) Keuzebegeleiding van meisjes, in „Intensieve leerlingbegeleiding‟ onder redactie van P.Ponte en A. van Veen. Leuven.