Partners

 

Samenwerking met:


Bernd Bonnier18e6666 06 53333610 info@berndbonnier.nl www.berndbonnier.nl Gedreven en betrokken organisatie adviseur en management trainer met een 30 jarige ervaring in de not for profit sector  Onderwijs, Overheid, en Sportwereld. Werkzaamheden:

 • Beheert  een grote interim pool; vervult hierbij ook de rol van schaduwadviseur.
 • Ontwikkeling enimplementeren van strategisch personeelsbeleid
 • Projectleider en uitvoerder van reorganisaties
 • Interim manager In HBO, MBO, VO en bovenschools  PO.
 • Vorming van resultaatverantwoordelijke teams
 • Sparringpartner van directies/besturen

 Vaardigheden:

 • Een generalist en een integraal leider en denker die aanwezige competenties in een organisatie waar hij werkzaam is optimaal weet te benutten.
 • Een op basis van opgebouwd vertrouwen kritische meedenker met het bestuur en/of management.
 • Weet in een organisatie de juiste mens op de juiste plek te krijgen en optimaal gebruik te maken van de in de organisatie aanwezige kennis en kunde.
 • Verbindt betrokkenheid en enthousiasme met daadkracht

 

Rienk Bonnier r12345 06-39145910 rienk@bonnierenbraun.nl www.bonnierenbraun.nl Zelfstandig adviseur bij Bonnier & Braun, partner in Selectie en Ontwikkeling Met een focus op de sectoren onderwijs, zorg en overheid op het terrein van HRM Werkzaamheden:

 • Assessments voor docenten, onderwijsondersteunend personeel en management
 • Coaching van docenten en management
 • HR advies rondom talentmanagement, competentiemanagement en de inrichting  van HR dashboards

Vaardigheden:.

 • In staat om op basis van een variëteit aan instrumenten en technieken een scherpe analyse te maken van de kwaliteiten en ontwikkelpunten van een individu in relatie tot een competentieprofiel.
 • Vanuit een betrokken, levendige en kritische houding verbinding te kunnen maken met anderen, hen zicht te geven op hun patronen en hun te ondersteunen bij het verwezenlijken van persoonlijke doelen
 • Kan anderen ondersteunen bij het vinden van taken en functies waar hun talenten samen komen met de dingen waar ze passie voor hebben.
 • Weet strategische doelen van een organisatie te vertalen naar competentiemanagement en talentprofielen en te borgen in talentmanagementsystemen