jun 032012
 

 

Renny Beers is afgestudeerd als onderwijspsycholoog met als topstudie  onderwijskunde en bijvak onderwijssociologie (R.U. Leiden). Daarvoor heeft zij de lerarenopleiding afgerond. Zij volgde verder cursussen op het terrein van coaching en een postuniversitaire opleiding organisatieadviseur voor het onderwijs. (UvA).

Tijdens en na haar studie werkte zij als docent, mentor en schooldecaan in het voortgezet onderwijs en later als docent en nascholer op de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam. In die periode was zij tevens docent en coördinator van de opleiding Leerlingbegeleiding en Schooldecanaat van dezelfde hogeschool , ARTE-facilitator (Action Research in Teacher Education) en projectleider van verschillende (landelijke) onderwijsprojecten.

Vervolgens werkte zij als senior consultant o.a. bij de Radboud Universiteit van Nijmegen, Pesant Consultancy en bij Interstudie, Adviesbureau voor Onderwijsmanagement. Zij was coördinator en trainer van de diverse landelijke opleidingen op het terrein van onderwijsmanagement, o.a. schoolleidersopleidingen en een interimopleiding voor schoolleiders.  Daarnaast was ze als externe projectleider betrokken bij het lectoraat Gedrag en Onderzoek in de Educatieve Praxis van de Hogeschool Utrecht.

Zij houdt zich nu als zelfstandig adviseur bezig met managementadvies en -begeleiding en daarnaast adviseert en begeleidt zij bij de invoering van actieonderzoek (praktijkonderzoek) in het onderwijs door docenten en schoolleiders.

Film:

“Wat bezielt hen…”. 2008.
Gemaakte documentaire (59 min) op basis van interviews met leidinggevenden van vo-scholen van verschillende denominaties. In deze film vertellen schoolleiders van joodse, islamitische en christelijke vo-scholen over de wijze waarop zij leidinggeven, welke waarden voor hen  belangrijk zijn en voor welke dilemma’s zij staan.

 

Publicaties:

Beers, R.H. (1994) Keuzebegeleiding van meisjes, in „Intensieve leerlingbegeleiding‟ onder redactie van P.Ponte en A. van Veen. Leuven.

Beers, R.H., A. de Hoop, I.Oudkerk Pool (1995) Modulair Opleiden, Praktijkver-diepingsboek 2, Amersfoort.

Beers, R.H., A. de Hoop, I. Oudkerk Pool (1995) Modulair Opleiden, Docentenhand-leiding bij Praktijkverdiepings-boek 2, Amersfoort.

Ponte, P. en R.H. Beers (1996) Dialoog en samenwerking: actieonderzoek binnen een post-HBO-opleiding, in „Vernieuwing van leraarschap en lerarenopleiding‟, Leuven.

Ponte, P. en R.H. Beers (1996) Actieonderzoek als opleidingsstrategie binnen post-initieel onderwijs:een illustratie, in VELON, 17e jaargang, jan.feb. 1996.

Beers, R.H., R.Berkers, K. Kreijns, H.Wassink (2012) Digitaal leren moet je leren; ICT-ontwikkeling in teams op SG Were Di.  Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Beers, R.H. (2012) Ander speelveld,  zelfde werk. Essay in: Rechtvaardig onderwijs. Redactie: Gijs Verbeek en Ben Smit. Boom Lemma, Den Haag

Beers, R.H. en B.Bonnier (2013)  HR-beleid en Leraar 2020. Netwerk OnderwijsInclusief. www.leidinggevenaanleren.nl