Training

 

Professionele ontwikkeling kan in verschillende trajecten plaats vinden:

In netwerken: voor ervaren eindverantwoordelijken die hun leiderschap willen verdiepen, die belangstelling hebben voor het persoonlijke in hun leiderschap, die passie en bezieling als uitgangspunt willen nemen en die eigen dilemma’s willen uitdiepen.

In lange of korte trajecten:  voor teamleiders, afdelingsleiders, adjunct-directeuren. Het gaat om de dagelijkse praktijk van het aansturen en begeleiden van individuele medewerkers en teams.

In oriëntatiecursussen voor aspirant-leidinggevenden die zich willen oriënteren op de functie van leidinggevenden en die zich basisvaardigheden willen eigen maken die van pas komen bij het uitvoeren van taken op organisatieniveau.

Als u geïnteresseerd bent  in een specifiek traject passend bij de ontwikkeling  van uw organisatie of  in een netwerk  waarin  uw  persoonlijke  vragen aan bod komen, dan kunt u contact met ons opnemen via  06 54 21 6463