Advies

 

Onderwijsorganisaties zijn altijd complex: leerlingen en ouders vragen om uitdagend en goed onderwijs, medewerkers willen een prettig werkklimaat en goede randvoorwaarden. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij overzicht hebben over alle beleidsterreinen en het onderwijs in beweging houden om zó te voldoen aan de eisen die ouders, medewerkers  en inspectie aan hen stellen.

Wij ondersteunen leidinggevenden bij vragen als:
-Hoe kun je onderwijsvernieuwing bewerkstelligen ?
-Hoe komen teams in beweging ?
-Hoe gaan mensen ander gedrag vertonen ?
-Hoe zorg je ervoor, dat de  zaken die in gang zijn gezet, ook blijven lopen ?
-Hoe verkrijg  je en houd je draagvlak ?
-Hoe krijg je meer zicht op cultuuraspecten ?
-Hoe versterk je het vermogen om problemen op te lossen ?

Eens vrijblijvend sparren ? Neem contact met ons op via 06 54216463.