Welkom op de website van Renny Beers met informatie over “Leidinggeven aan Leren”, een onderwijsadviesbureau dat zich vooral  richt op het professioneel begeleiden en adviseren van leidinggevenden en medewerkers in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het hbo. Onze dienstverlening bestaat uit  training, coaching, actieonderzoek en advies.

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS

  • Steeds meer scholen voor vo zien het belang van het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden voor docenten. Wij hebben hier speciale trajecten voor ontwikkeld. Daarbij maken we o.a. gebruik van P. Ponte: “Onderwijs en onderzoek van eigen makelij. Onderzoek met en door leraren”. Boom Lemma 2012 en van “Participatie in het onderwijs: onderzoek met en door leerlingen”  van Gijs Verbeek en Petra Ponte, verschenen bij Boom Lemma.  Meer info over actieonderzoek in de school ? Klik hier
  • Begeleiden bij actieonderzoek/praktijkonderzoek. Het is mogelijk een traject te volgen met als thema het begeleiden van studenten bij hun actieonderzoek/praktijkonderzoek. Dit traject is bestemd voor hbo-en wo-docenten/opleiders. Lees verder
  • Onderzoek met en door kinderen en jongeren
    Als u hierin geïnteresseerd bent, kunnen wij een lezing of een workshop verzorgen voor medewerkers, die meer willen weten over leerlingonderzoek als participatievorm.
    Voor informatie kunt u contact  opnemen met Gijs Verbeek via post@gijsverbeek.nl
  • HR-beleid en leraar 2020. Samen met Bernd Bonnier schreef ik een artikel over ‘HR-beleid en leraar 2020’.  Hierin besteden wij aandacht aan aspecten van HRM, die een bijdrage kunnen leveren aan de professionalisering van leraren en verbeterde kwaliteit en hoe je hier concreet gestalte aan kunt geven. Verder geven we een checklist met vragen waarmee leidinggevenden zelf hun organisatie –op weg naar 2020- kunnen doorlichten. Geïnteresseerd ? Download hier HR-beleid en leraar 2020